นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


วิชาช่างโทรทัศน์ หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า)
    ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์พิเศษ และสวิทย์ชิ่งเพาเวอร์ซับพลาย ที่ใช้ในเครื่องรับโทรทัศน์สี การรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์สี การติดตั้งสายอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม บล๊อกไดอะแกรม การทำงานภาคต่างๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์ ทดสอบการใช้งานเครื่องมือและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ การตั้งสายอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม การวิเคราะห์และการตรวจซ่อมอาการเสียของวงจรต่างๆในเครื่องรับโทรทัศน์สี

วิชาช่างคอมแพคดิสก์ หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบบ่าย)
    
ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บล๊อกไดอะแกรม การทำงานของวงจรภาคต่างๆ ระบบกลไก วิธีใช้เครื่องมือวัด การทดสอบการทำงานในเครื่องเล่นวีซีดีและดีวีดี

วิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลักสูตร 75 ชั่วโมง (รอบค่ำ)

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือวัดกระแสตรง กระแสสลับ วัตต์มิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ เครื่องวัด R-L-C ลิเนียร์ไอซีและดิจิตอลไอซี โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิเคราะห์อาการเสียของโทรศัพท์เคลื่อนที่ การซ่อมและการเปลี่ยนชิ้นส่วน ทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพของใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยคอมพิวเตอร์



วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/ค่ำ)
    
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติการตรวจซ่อม แก้ไข ถอดประกอบ บำรุงรักษา เตารีด หม้อหุงข้าว พัดลมแบบตั้งโต๊ะ แบบตั้งพื้น แบบติดผนัง แบบโคจร แบบเพดาน และแบบดูดอากาศ ไมโครเวฟ ปั้มน้ำ เครื่องซักผ้าแบบ 1 ถัง แบบ 2 ถัง สว่าน เครื่องปั่น กระติกน้ำร้อน และเครื่องทำน้ำอุ่น

วิชาช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบบ่าย)
    
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และในโรงงาน ฝึกปฏิบัติการพันสายไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า การประมาณราคา ฝึกเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีร้อยท่อและเข็มขัดรัดสาย ฝึกการต่อหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ฝึกการต่อสวิทซ์ทางเดียวและสองทาง ฝึกการติดตั้งตู้ MDB ตู้คอนซูเมอร์ ฝึกการดึงสายเมน ฝึกการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

วิชาช่างเครื่องกลไฟฟ้า หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ)
    ศึกษาการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ วงจรการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง วงจรการกลับทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยวงจรจ๊อกกิ้ง วงจรการกลับทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยวงจรรีเวอร์ซิ่งอาฟเตอร์สต๊อป วงจรการกลับทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยวงจรปลั๊กกิ้ง วงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์/เดลต้า แบบอัตโนมัติ วงจรการควบคุมมอเตอร์ให้เรียงลำดับแบบอัตโนมัติ การใช้งานพีอาร์ซี การใช้งานอินเวอร์เตอร์ การพันมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า การตรวจซ่อมมอเตอร์ การบำรุงรักษามอเตอร์ การพันมอเตอร์ 1 เฟส การพันมอเตอร์ 3 เฟส การพันมอเตอร์พัดลม การออกแบบและการพันมอเตอร์ไฟฟ้า

วิชาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า) 
    ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงาน การติดตั้ง สารทำความเย็นหรือน้ำยา น้ำมันคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า การตรวจซ่อม การบำรุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้องและความปลอดภัยในงานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทักษะในการติดตั้ง การทำระบบน้ำยา การเติมน้ำยาคอมเพรสเซอร์ การต่อวงจรไฟฟ้า การตรวจซ่อม-บำรุงรักษาเช็คเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องปรับอากาศรถยนต์

วิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบบ่าย/ค่ำ)     
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการของเครื่องทำความเย็นระบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งานท่อ การเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็น การวิเคราะห์ระบบในท่อทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ การซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ



วิชาช่างเครื่องยนต์เบนซิน หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/ค่ำ)

    ศึกษาหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ท่อไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

วิชาไฟฟ้า/แก๊สรถยนต์ หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบบ่าย)
 
    ศึกษาและปฏิบัติ การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ แก้ไขข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟ ระบบส่องสว่าง ระบบสัญญาณ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

วิชาช่างเครื่องยนต์ดีเซล หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/ค่ำ)    
    
ศึกษาหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอเสีย การปรับแต่งเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

วิชาช่างเครื่องล่างรถยนต์ หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบบ่าย)
    ศึกษา ทฤษฎีและปฏิบัติ การบำรุงรักษาระบบเบรค ระบบบังคับเลี้ยว ล้อและยาง


วิชาช่างจักรยานยนต์ หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาและเรียนรู้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือวัด ส่วนประกอบและการตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ งานถอดประกอบเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบห้ามล้อ ระบบจุดระเบิด ระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ ปะยาง ร้อย สาน ขึ้นซี่ลวด



วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย)
    
ศึกษาความรู้เบื้องเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ หลักการพิมพ์งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะในการพิมพ์ดีภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ

วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาและเรียนรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการทำงานแต่ละส่วน ฝึกถอดและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ การตรวจเช็คอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ เรียนรู้เรื่องไบออส การปรับแต่ง ฝึกการต่อพ่วงอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม เรียนรู้การใช้คำสั่งดอส การแบ่งพัททิชั่น ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์เวอร์ชั่นต่างๆ และการใช้งาน การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานและตรวจเช็คไดร์ฟเวอร์ ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปและการใช้งาน การปรับแต่งวินโดว์ การกู้ข้อมูลและการใช้โปรแกรมโกส (Ghost) เทคนิคการเช็คอาการเสีย การซ่อม และการบำรุงรักษารวมทั้งการป้องกันและกำจัดไวรัส ติดตั้งระบบเครือข่ายแลน และระบบไร้สาย การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ การออกแบบสเปคคอมพิวเตอร์

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ)
    
ศึกษาการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่วนประกอบเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การจัดการบริหารข้อมูลและดิสก์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การใช้โปรแกรมที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น การเขียนแผ่น การฟังเพลง การดูหนัง การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้โปรแกรมตารางงานเพื่อการสร้างเอกสารประเภทตารางการคำนวณ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อการสร้างเอกสาร การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

วิชาช่างตกแต่งภาพ (Photoshop) หลักสูตร 60 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ (Photoshop) การสร้างไฟล์งาน ทำงานกับวัตถุ การเลือกพื้นที่ภาพ การจัดวางและการจัดวางรูปทรง การสร้างข้อความตกแต่งภาพ การทำงานกับเลเยอร์ เทคนิคการแต่งภาพในเลเยอร์ การแต่งภาพด้วยการรีทัช ตกแต่งฟิลเตอร์ การวาดภาพ การทำงานกับสีและการระบายสี

วิชาภาพเคลื่อนไหว (Animation) หลักสูตร 90 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    เรียนรู้โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว (Macromedia Flash) ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม การทำงานเกี่ยวกับสี การจัดการไฟล์มูฟวี่ ทำงานกับวัตถุ จัดการกับข้อความ ทำงานกับเลเยอร์ เฟรมและไทม์ไลน์ ใช้งานซิมโบว์ ใช้มูฟวี่คลิป ใช้อนิเมชั่นไลน์ด้วยมาร์ค



วิชาภาษาอังกฤษ1 หลักสูตร 60 ชั่วโมง (รอบค่ำ) 
    ศึกษาและฝึกฝนการใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้าง ประโยคพื้นฐานของภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การบอกเวลา การบอกราคา ฯลฯ โดยฝึกการฟังและการสนทนาโต้ตอบในชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถบริการ หลักสูตร 60 ชั่วโมง (รอบค่ำ) 
     ศึกษาความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การแสดงความช่วยเหลือ การแสดงความขอบคุณ การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ในการบริการ

    วิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หลักสูตร 60 ชั่วโมง (รอบค่ำ)  
    ศึกษาความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การแสดงความช่วยเหลือ การแสดงความขอบคุณ การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ในโรงแรม




วิชาช่างช่างเสื้อผ้าสตรี หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาการใช้และการบำรุงรักษาจักร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้าสตรีและการวัดตัว การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น การสร้างแบบและการตัดเสื้อไม่มีปก การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อมีปก การสร้างแบและตัดเย็บชุดติดกัน การสร้างแบบและการตัดกางเกงสตรี

วิชาช่างเสื้อตรีชุดติดกันและตกแต่งเสื้อผ้า หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า) 
    การสร้างเสื้อพื้นฐานชนิดมีเกล็ดไหล่ การสร้างคอเสื้อ ปกเสื้อ แขนเสื้อแบบต่างๆ การสร้างแบบเสื้อสมัยนิยม การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อ การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบตัดต่อ การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยผ้ากุ๊น การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยตะเข็บ การตัดเย็บชุดสูทสตรี

วิชาช่างตัดเย็บชุดไทยและชุดสูทสตรี หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบบ่าย) 
     ศึกษาความรู้เกี่ยวกับชุดไทย วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ตัดเย็บ การสร้างแบบ-การวางแบบและการตัดเย็บชุดไทยจิตรลดา การสร้างแบบ-การสร้างแบบและการตัดเย็บชุดไทยจักรี การตัดเย็บเบื้องต้นและการใช้จักร

วิชาช่างตัดเย็บเสื้อและกางเกงชาย หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาการตัดเย็บเสื้อผ้าชาย การวัดตัว การสร้างแบบการตัดเย็บเสื้อฮาวาย เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต เสื้อฝึกงาน เสื้อผ้าสำเร็จรูป กางเกงขายาวไม่มีจีบ การเกงมีจีบ การเกงตามสมัยนิยม

วิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ)
 
     ศึกษาความรู้ในระบอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและมีทักษะในการใช้จักรอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ การบำรุงรักษาจักร ความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบต่างๆ เช่น กางเกงเอวยืด เสื้อฮาวาย เสื้อฝึกงาน

วิชาสร้างแบบเสื้อผ้า หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบค่ำ)
    
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบ ความรู้เรื่องผ้า การใช้เครื่องมือ การกำกับเครื่องหมาย การสร้างแบบกระโปรง การแยกแบบกระโปรง การสร้างแบบเสื้อ การแยกแบบเสื้อ การสร้างแขนเสื้อ การทำชุดแบบต่างๆ การสร้างชุดติดกัน



วิชาช่างม้วนผม หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
     ศึกษาหลักการของช่างม้วนผม การม้วนโรล์ แบบพื้นฐาน แบบสมัยนิยม การม้วนก้นหอยแบบต่างๆ การสระผม การไดร์ผม การถักเปียแบบพื้นฐาน แบบสมัยนิยม

วิชาช่างซอยผม หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาหลักการของช่างเสริมสวย สระผม การนวดศรีษะ การเซ็ตผม การไดร์ผม การย้อมผม การยืดผม การออกแบบทรงผม การตัดซอย การฝึกจับกรรไกร การตัดซอยแบบต่างๆ การแบ่งผม การตัดผม การตัดบัตตาเลี่ยน การทำสีผม การต่อขนตา การนวดหน้า ขัดหน้า การกดสิว

วิชาช่างตัดผมชาย หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาความรู้เบื้องต้นของช่าง เทศบัญญัติของวิชาชีพตัดผม สุขศึกษาและการรักษาความสะอาด ศีลธรรม จรรยา มารยาท ของช่าง การใช้อุปกรณ์ตัดผมทุกชนิด การตัดผมทรงสูง ทรงนักเรียน การรองหวี ทรงอเมริกัน การบริการหลังการสร้างแบบ การกรรหน้า โกนหนด โกนเครา การนวดสูตรบาร์เบอร์ การแคะหู การล้างตา การเปลี่ยนสีผม การสระผม
การไดร์ผม

วิชาช่างแต่งหน้า หลักสูตร 60 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาหลักการของช่างแต่งหน้า จรรยาบรรณ บุคลิกภาพ มารยาท ของช่างแต่งหน้า ศึกษาโครงสร้างของผิวหนัง การถนอมผิว การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องสำอางให้เหมาะสมกับผิวหนัง เทคนิคการแต่งหน้าลักษณะต่างๆ การแต่งหน้ารับปริญญา การแต่งหน้าเจ้าสาว การแต่งหน้าแฟชั่น การเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการแต่งหน้า

วิชาช่างเกล้าผม หลักสูตร 60 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
     ศึกษาจรรยาบรรณของช่างเกล้าผม บุคลิกภาพของช่างเกล้าผม ศึกษาการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ของช่างเกล้าผม หลักการและเทคนิกการเกล้าผมทรงพื้นฐาน หลักการยีผมพื้นฐาน การเกล้าผมทรงพื้นฐาน หลักการยืดผม การเกล้าผมทรงสูง การเกล้าผมทรงต่ำ การเกล้าผมทรงสมัยนิยม



วิชาคุกกี้และเค้ก หลักสูตร 75 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
     ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวคุกกี้และเค้ก สุขลักษณะและสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหาร เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการทำคุกกี้ มาตราชั่ง ตวงทั่วไป วัตถุดิบที่ใช้ในการทำทำคุกกี้และเค้ก การคิดต้นทุนและการกำหนดราคาขาย ข้อผิดพลาด สาเหตุและวิธีการที่เกิดขึ้นกับคุกกี้ เรียนรู้วิธีการทำเค้ก วิธีการผสมเค้กแบบต่างๆ การเตรียมพิมพ์สำหรับเค้ก อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้ก ครีมและแยม แต่งหน้าสีและการผสมสี การใช้หัวบีบชนิดต่างๆ วิธีการพับกรวยกระดาษ การบีบดอกไม้ วิธีการปาดหน้าเค้ก ขั้นตอนลงลายเค้ก



วิชาไทยสปา หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำสปาตัว การอบตัว การขัดตัว การฟอก การแช่น้ำแร่ การแช่น้ำนม การนวดตัว เรียนรู้การทำสปาหน้า การทำความสะอาด ล้างหน้าด้วยครีม การขัดหน้าด้วยครีม การพ่นโอโซน ดูดสิวเสี้ยน การใช้เครื่องผลักสารอาหาร การนวดหน้า การมาร์คยาง หน้ากากแข็ง เรียนรู้การทำสปามือ การทำความสะอาด การขัด การผอก การนวดมือ เรียนรู้การทำสปาเท้า การทำความสะอาด การขัด การพวก การนวดเท้า

วิชานวดตัว หลักสูตร 90 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
     ศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบต่อมไร้ท่อ การทำลูกประคบ สมุนไพรสด การอบประคบสมุนไพรสด สตรีหลังคลอดบุตร เรียนรู้ระบบแนวเส้น ข้อห้ามควรระวังในการนวด

วิชานวดฝ่าเท้า หลักสูตร 60 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย/ค่ำ) 
    ศึกษาระบบต่างๆ ของร่างกาย ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบต่อมน้ำเหลืองและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบรับรู้และสัมผัส ระบบการเคลื่อนไหว ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด เรียนรู้ระบบแนวเส้น การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า



วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้ หลักสูตร 75 ชั่วโมง (รอบเช้า)
    ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินสำเร็จรูป การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุอื่น การเก็บรักษาเครื่องในการประดิษฐ์ดอกไม้ เทคนิคในการประดิษฐ์ดอกไม้

วิชาการประดิษฐ์ของที่ระลึก หลักสูตร 75 ชั่วโมง (รอบบ่าย)
    ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึกจากวัสดุต่างๆ การตุ๊กตาดินเด็กไทย โถประดับพลอยและงานลงรักปิดทอง เพ้นท์เสื้อ เพ้นท์แก้ว การกัดลายบนกระจก เทคนิคการทำภาพเก่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร้อยลูกปัดและคริสตัลเป็นเครื่องประดับและพวงกุญแจ การถักโครเชต์ การทำภาพนูนต่ำและการทำเปเปอร์มาเช่ การทำเทียนหอมแฟนซี 




วิชาการทำผ้าบาติกและมัดย้อม หลักสูตร 150 ชั่วโมง (รอบเช้า/บ่าย)

    ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าบาติก การใช้อุปกรณ์และวัสดุ การออกแบบลาย การทำผ้าบาติบนผ้ามัสลิน การทำผ้าบาติกบนผ้าป่าน การทำผ้าบาติกบนผ้ายืด การทำผ้าบาติกบนผ้านุ่ง การมัดย้อม (สีย้อมร้อน) การมัดย้อม (สีย้อมเย็น) การประกอบธุรกิจ ผ้าบาติกและมัดย้อม


วิชาลีลาศ หลักสูตร 60 ชั่วโมง (รอบค่ำ)
    ศึกษาหมวดของวิชาลีลาศ ในหมวดเบ็ดเตล็ด ได้แก่ บีกิน รุมบ้า กัวราช่า ตลุง ฮัสเซิล (Hustle) หรือ โซล และการเต้น นิวโวค (New Vogue) ศึกษาการเต้นลีลาศในหมวดลาติน ได้แก่ คิวบันรัมบ้า (Cuban Rumba) ช่าช่าช่า (Chachacha) ไจว์ (Jive) พาโซโดเบล้ (Paso Doble) ศึกษาการเต้นลีลาศในหมวดสแตนดาร์ด (Standard) หรือ บอลรูม (Ballroom) ได้แก่ วอลซ์ (Waltz) แทงโก้ (Tango) ควิกเสต็ป (Quick Step) สโลว์ฟอร์กทร็อท (Slow Foxtroet)




 
   
   
462 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 โทร.0 24263653
©2014 by www.createprofessional.com